NAO bijdrage aan persdag Alvantho

Een week voordat de klok op aardappelveiling Alvantho in Sint-Annaland weer ging draaien is er een middag gehouden voor de vakpers. De NAO was gevraagd om een bijdrage te leveren en is ingegaan op het belang van de aardappelsector in Nederland, de positie van de vroege aardappelen met daarbij de speciale positie van Alvantho en de inspanningen die gepleegd worden met het promotieproject Power to the Pieper voor de Nederlandse markt.

In de bijeenkomst werd ook  eerste veildag aangekondigd op 11 juni en de aankomende pensionering van David Hage. Een ervaring die men niet gemakkelijk weer kan opvullen, maar men gaat op zoek naar een geschikt iemand. 

Ook werd de aanwezige vakpers langs een aantal percelen geleid om te laten zien wat de gevolgen zijn van het hele natte voorjaar. Met veel extra inspanningen is het toch gelukt de aanvoer op gang te krijgen en op 11 juni de eerste veildag te realiseren.

Dick Hylkema
Directeur

Voor meer informatie:

  • hylkema@nao.nl