Risico’s snijden pootgoed

Gezien de marktsituatie komen binnen de Europese koepel Europatat regelmatig de risico’s van het snijden van pootgoed aan de orde.

Voor Nederland heeft NVWA over de regels en risico’s informatie beschikbaar op haar website. De NVWA wijst erop dat pootaardappelen snijden niet is toegestaan op een productieplaats voor NAK-pootaardappelen. Het telen van pootgoed met gesneden pootgoed mag eveneens niet. Dit verbod omvat zowel de teelt van NAK, ATR als TBM pootgoed.

Telers mogen wel gebruik maken van gesneden pootgoed bij de teelt van consumptie- of zetmeelaardappelen. Voorwaarde is dan wel dat de teler geen NAK-pootaardappelen teelt op dezelfde productieplaats.

De Europese handelsvoorwaarden RUCIP zijn niet van toepassing op gesneden pootgoed. De Algemene Handelsvoorwaarden Pootaardappelen stelt “indien partijen de toepasselijkheid van de voorwaarden inclusief de bijlage wensen in het geval de koper pootgoed snijdt of laat snijden, dient hier uitdrukkelijk naar te worden verwezen in de schriftelijke bevestiging.”

Jan Gottschall
Secretaris / Beleidsspecialist

Voor meer informatie:

  • gottschall@nao.nl