Areaaltelling en Oogstraming

Hier vindt u de Areaaltelling van Consumptie-, Fabrieks-, Zetmeel en Pootaardappelen.
De oogstraming van de Consumptieaardappelen, geoogst, opbrengst en Totale bruto opbrengst.

Bron: CBS StatLine 08-02-2019

Regio's Nederland
Perioden 2018*
Onderwerpen Beteelde oppervlakte
voorlopige oogstraming
Geoogste oppervlakte
definitieve oogstraming
Bruto opbrengst
per ha definitief
Totale bruto opbrengst
defiitieve oogstraming
Gewassen ha 1 000 kg
Aardappelen, totaal 165.012 164.689 36.6 6.029.734
Consumptieaardappelen, totaal 76.452 76.151 41.2 3.136.982
Pootaardappelen, totaal 43.791 43.465 31.0 1.346.742
Zetmeelaardappelen 45.418 45.073 34.3 1.546.009

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 04-04-2017
* : voorlopige cijfers

 

 

 

3.1.Areaaltelling-GRAFIEK