NAO-Proj200x65
 
 lege cel lege cel
pcc180x120
 

 

 

 

  

donderdag, 13 Juni 2019 07:30

100-jaar Landbouw Attaché Netwerk

Nr12a 100jr newsIn de eerste week van juni is door de overheid tijdens verschillende bijeenkomsten uitgebreid stil gestaan bij het 100 jarig bestaan van het Landbouw Attaché Netwerk (LAN).  De NAO en ook een aantal van onze leden heeft daar flink aan mee gedaan aangezien wij veelvuldig en dankbaar gebruik maken van dit uitgebreide internationale LNV netwerk. LAN verbindt al een eeuw lang producten, diensten en kennis van Nederlandse agrobedrijven en kennisinstellingen aan partners en projecten wereldwijd.

Ook vertegenwoordigen zij Nederland bij de Europese Unie in Brussel en instellingen van de Verenigde Naties in Rome en in Parijs. Hiermee wordt bijgedragen aan een sterke agrosector in Nederland.

Landbouwraden, landbouwattachés en lokaal aangenomen agro-experts vormen samen de LAN teams op de Nederlandse ambassades, consulaten en Permanente Vertegenwoordigingen in het buitenland. Vandaar bedienen zij meer dan 70 landen, in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Nr12a 100jr news6Zij informeren (potentiële) partners en overheden in het buitenland over kansen voor samenwerking met Nederland, en geven ook advies en informatie aan Nederlandse bedrijven en ondernemers uit de agrarische sector. Het LAN netwerk ondersteunt ondernemers dus bij het zakendoen in het buitenland. En dan voor alle schakels van de keten: van uitgangsmateriaal en primaire producten tot eindproducten, maar ook de verwerkende industrie, toelevering, techniek, dienstverlening, handel en logistiek. Last but not least spelen de landbouwattachés een belangrijke faciliterende rol bij fytosanitaire handelsbelemmeringen.

Ter ere van het 100 jarig jubileum is er ook een boek uitgegeven: “Diplomatie op klompen”
Meer info op www.matrijs.com

 

Nr12a 100jr news2  Nr12a 100jr news2 
Nr12a 100jr news2  Nr12a 100jr news2