NAO-Proj200x65
 
 lege cel lege cel
pcc180x120
 

 

 

 

  

vrijdag, 20 maart 2020 15:00

Persbericht BO-Akkerbouw

Persbericht  Zoetermeer, 20 maart 2020

Aardappelketen overlegt met LNV over voorraad fritesaardappelen

Aardappeltelers verwachten in de komende maanden een financiële schadepost van 160 à 200 miljoen euro door het plotseling resteren van een voorraad van circa 1 miljoen ton fritesaardappelen. Dit zorgt bij met name telers die gespecialiseerd zijn in de lange bewaring van aardappelen voor ernstige financiële problemen. BO Akkerbouw overlegt samen met .......