NAO-Proj200x65
 
 lege cel lege cel
pcc180x120
 

 

 

 

  

dinsdag, 31 maart 2020 15:12

Corona problematiek

Nr5a cor newsEr is heel veel aan de hand in de wereld, qua gezondheid allereerst natuurlijk. Maar ook de economie is flink stilgelegd als gevolg van de beperkende maatregelen om besmetting te voorkomen. De NAO wenst de leden heel veel succes met het omgaan met deze crisis in de eigen bedrijven. Er zijn bedrijven die het werk niet aankunnen, bijv. in de tafelaardappelmarkt, terwijl in de horecamarkt de vraag compleet is weggevallen en daardoor bedrijven deels stil vallen. Export en pootgoed loopt (op basis van signalen) redelijk tot goed door, transport is cruciaal.

 

Ook al verschilt het per bedrijfssituatie, een ieder wordt geraakt door deze crisis, op de korte termijn en anders op de wat langere termijn. Verbazing en onzekerheid overheerst wat wij merken in onze contacten. De NAO doet wat we kunnen zowel t.a.v. communicatie, contact met de overheid over de schade en ook om de andere dossiers zoveel mogelijk te laten doorgaan.
 

Informatie via de NAO website

Op onze website zijn t.a.v. corona in de ledenschil diverse zaken te vinden rondom corona: berichtgeving rijksoverheid, updates van de landbouwraden in diverse landen, nieuws vanuit de NVWA, Transport en Logistiek, verzekeringszaken en nieuws vanuit VNO NCW.
 

Voorraad frietaardappelen

Wat betreft de aardappelmarkt dreigt er een grote voorraad frietaardappels te blijven liggen door de vraaguitval met name bij de frietindustrie maar ook bij andere brijven. Samen met de BO Akkerbouw en andere ketenpartners is dat aangekaart bij de Minister van LNV. Er wordt gezocht naar oplossingen om de voorraad fysiek weg te krijgen voordat het nieuwe seizoen start, maar ook of er een tegemoetkoming van de overheid te krijgen is.


 

NAO bijeenkomsten

De NAO is volledig ingesteld op thuis werken en vergaderen, desnoods helemaal zonder kantoor. Nu is er gelukkig nog een kernbezetting. Zoveel mogelijk afspraken vinden digitaal plaats. Tierips etc. worden normaal verzonden. Ook al gaat het veel over de gevolgen van corona alle andere zaken lopen zoveel mogelijk door. Dat geldt bijv. voor verbod chloorprofam, marktoegang, overleg met NAK en NVWA, verzendingen exportcijfers, natuurlijk ons blad Aardappelwereld.

Cursussen zoals ASC moeten wel uitgesteld worden. De ASC cursusdagen tot 1 juni zijn al definitief geannuleerd. Voor de dagen daarna houden we hoop op de kleine kans dat ze toch door kunnen gaan. Over de start van de nieuwe editie kunnen we op dit moment nog geen verwachting uitspreken.

De projectendag ook, maar er wordt bekeken of er per projectidee digitaal met bedrijven kan worden gesproken. Dat wordt apart gecommuniceerd.

Ook de ALV 13 mei kan, zeker met de huidige overheidsregels, niet doorgaan. Het bestuur zal zich beraden op alternatieven en daar met de leden over communiceren binnenkort.