NAO-Proj200x65
 
 lege cel lege cel
pcc180x120
 

 

 

 

  

donderdag, 10 November 2016 08:12

Persbericht - Bedrijven starten Ketenproject

Persbericht-VAVI-NAO-ketenproject news

Een groep bedrijven uit de achterban van de VAVI en NAO start het ‘Ketenproject Verbetering Pootgoedkwaliteit’. Aanleiding voor het project zijn de klachten van pootgoedafnemers over de kwaliteit van pootaardappelen.

Doel van het project is om te achterhalen welke factoren tijdens de teelt en bewa-ring effect hebben op de vitaliteit van de aardappel. Dit teneinde de pootgoedkwali-teit beter te kunnen vaststellen en te verbeteren en de opkomstproblemen in de consumptieteelt te verminderen.

 

 

Lees hier het hele persbericht.