NAO-Proj200x65
 
 lege cel lege cel
pcc180x120
 

 

 

 

  

dinsdag, 14 Februari 2017 11:18

World Potato Congress 2021 in Nederland?

Nr4a-2017-WPC logo2015Het 3 jaarlijkse World Potato Congress (WPC) heeft als doel landen en stakeholders bij elkaar te brengen rondom de aardappelketen. Hiermee wordt de kennis vergroot en kunnen gemeenschappelijke belangen worden uitgedragen. Het betreft zo'n 800 deelnemers uit wetenschap, bedrijfsleven, overheden en andere stakeholders. WPC Inc. is een non-profit organisatie en zij beheren de formule van het Congres. In samenspraak met nationale organisaties wordt het evenement georganiseerd op basis van een toewijzing. In 2012 vond het plaats in Schotland (Edingburgh). China (Beijing) was in 2015 de gastheer en in 2018 zal dat Peru (Cusco) zijn.

De NAO heeft een initiatief ondersteund van het Agrofoodcluster om in 2021 het Congres in Nederland te krijgen, gekoppeld aan Potato Europe in Emmeloord. Daartoe is een bidbook geschreven mede met inbreng van de hoofdredacteur van ons blad Aardappelwereld en dat is onlangs ingediend bij WPC. Er zijn meerdere landen actief om het Congres naar zich toe te halen. In de loop van het jaar zal er een toewijzing zijn. We hopen als NAO dat het gaat lukken om zo in 2021 Nederland neer te zetten als het centrum van de aardappel!