NAO-Proj200x65
 
 lege cel lege cel
pcc180x120
 

 

 

 

  

Nieuws

Nr24b VN newsNAO heeft  meegedaan aan een bijeenkomst ‘De bedrijfspraktijk & SDG’s: van bewustwording naar impact' afgelopen vrijdag bij de Erasmus Universiteit te Rotterdam. De organisatie was in handen van het Global Compact Netwerk Nederland (GCNL) www.gcnetherlands.nl en het Netwerk Groene Groeiers van VNO-NCW www.groenegroeiers.nl

De VN heeft 17 doelstellingen, sustainable development goals (SDG’s)  geformuleerd om richting 2030 een aantal grote problemen op de wereld op te lossen. www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/.

Ook de NAO wil  actief betrokken zijn aangezien de aardappel zowel qua veredeling, teelt, handel en als voedingsmiddel wereldwijd enorm kan bijdragen aan het verminderen van voedseltekorten.

Een verslag van de bijeenkomst is te vinden via deze link www.vno-ncw.nl/sdgimpact . U vindt hier ook de SDG-voortgangsrapportage van Global Compact Nederland  ‘Bedrijven op weg naar 2030’ alsmede het opinie artikel van Jan Peter Balkenende (DSGC) en Jan-Willem Scheijgrond (vz GCNL) uit het FD van 30 november jl.

Nadere informatie Dick Hylkema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Nr24a landbouwraden news1Taal en cultuurverschillen maken zaken doen met nabije markten als België, Duitsland, Frankrijk en VK een onverwachte uitdaging. Dat bleek tijdens de ‘kansenseminar nabije markten’ op donderdag 29 november 2018 in Den Haag.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) had vier Nederlandse Landbouwraden uitgenodigd. Cindy Heijdra, landbouwraad in Parijs, wees erop dat de taalbarriére vermindert doordat steeds meer Fransen Engels spreken. De landbouwraad in Berlijn, Peter Vermeij, wees op het belang van beurzen in Duitsland.


Caroline Schauvlieger legde uit dat Vlamingen en Nederlanders dezelfde taal spreken, maar elkaar niet altijd verstaan. Nr24a landbouwraden news 2Tim Heddema maakt als landbouwraad in London de perikelen rond Brexit van dichtbij mee.

Veel blijft onzeker over de uitkomst van de Brexit. Bepalend is onder meer de behandeling van het Brexit-akkoord in het Britse Lagerhuis op 11 december 2018.

De contacten met deze Landbouwraden zijn voor de NAO van groot belang. Zij ondersteunen bijvoorbeeld de jaarlijkse NAO-stand op Potato Europe 2018.

Contactpersoon: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Nr23f PCC newsHet PCC Hygiëneprotocol Ringrot is geüpdated. De voornaamste aanpassing is de definitie van transportmiddel. Aan de definitie zijn naast onderlosser of kipper, ter verduidelijking ook ‘platte bak’ en ‘container’ als voorbeelden toegevoegd. Reden is dat pootaardappelen voor binnenlandse gebruik ook met deze transmiddelen worden opgehaald.

Voor telers is een verlichting van het protocol dat de registratie van bewerkingsvolgorden niet meer per se hoeft voor teeltwerkzaamheden. In het geval van een ringrotverdenking vergemakkelijkt een registratie van de teeltvolgorde wel het traceringsonderzoek. De registratie van bewerkingsvolgorden blijft verplicht voor ontvangst van pootgoed, poten, oogst, verwerking en aflevering. Hobbykwekers hoeven overigens niet mee te doen aan het PCC Hygiëneprotocol Ringrot. De NAK controleert deze kwekers tijdens een bedrijfsinspectie op basis van het PSTVD-protocol. Dit protocol wordt gelijkgesteld aan het PCC Hygiëneprotocol Ringrot.

De PCC heeft tevens adviserende richtlijnen ter voorkoming van de verspreiding van virulente AM opgesteld (PCC aanpak virulente AM, richtlijn voor de pootgoedteler). De AM-richtlijnen maken geen onderdeel uit van de controle op naleving van het PCC Hygiëneprotocol Ringrot.

Contactpersoon Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

De geüpdate versie van het PCC Hygiëneprotocol Ringrot staat op www.nao.nl - Erkenning

De AM-richtlijn is ook beschikbaar op www.nao.nl - Erkenning

Nr23b ABN news2‘Waardeverhogende activiteiten moeten door de hele keten zichtbaar worden’, luidt één van de aanbevelingen die naar voren kwam tijdens de bijeenkomst Next Generation Farming van ABN-Amro.

Vertegenwoordigers uit de sector, waaronder de NAO, brachten hun ideeën in om te komen tot een duurzame landbouw die past in de LNV-visie ‘Kringlooplandbouw’.  

Door waardeverhogende en verduurzamende activiteiten zichtbaar te maken, kan de waarde die aan het begin van de keten is toegevoegd worden vastgehouden tot het eind van de keten.

 

Nr23b ABN news1Zo luidde de conclusie van interactieve subsessie ‘Plantaardige keten’ op woensdag 14 november 2018 in Amsterdam. De technologie, zoals blockchain en Life Cycle Analyses methodieken (LCA), kunnen het zichtbaar maken ondersteunen.

Duurzaamheid zagen de deelnemers niet alleen als een West Europees thema maar wordt ook in Azië en andere opkomende economieën steeds belangrijker. Door voorop te lopen in deze ontwikkeling kan Nederland gidsland zijn voor een duurzame landbouwpraktijk, concludeerde ABN-Amro.

 

Contactpersoon  Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

 

 

Nr23a Oord frontAfgelopen zaterdag vond het grote “eeuwfeest” plaats bij Jac van den Oord Potatoes. Een aantal honderden gasten waren aanwezig in het prachtig aangeklede bedrijfspand. Ook de NAO was er uiteraard bij. Leon is actief bij de NAO niet alleen in het bestuur maar ook o.a. in de commissie consumptieaardappelen en de werkgroep promotie.

Het hele jaar door in het 100 jarig bestaan heeft hij activiteiten georganiseerd zoals een wielerevenement maar ook zijn er 100 vlogs gemaakt door de aardappelmeisjes. Op de avond zelf maakten de meisjes hun 97e vlog dus nog 3 te gaan. Er is ook een prachtig jubileumboek gemaakt en dat kregen alle gasten na afloop mee naar huis. De avond zelf was niet alleen een gezellig samenzijn maar er was ook een flink officieel deel georganiseerd met een Nr23a Oord news2“wereld draait door” opzet door een tafel met verschillende gasten en Leon als tafelheer. Verschillende thema’s passeerden de revue zoals de communicatie (aardappelmeisjes en de auteurs van het boek), het vrijwilligerswerk en de hobby wielrennen en de aanwezigheid van de indrukwekkende jonge persoon Roel Scheij, slechtziend, met als begeleider voormalig profrenner Erik Dekker (doel zijn de paralympics op een race tandem), de aardappel zelf als thema met NAO aan tafel. Maar ook een familie/bedrijfstafel met Leon zijn broer en hun oudste en eerste medewerker met vele leuke anekdotes. De dochter van Leon bracht nog een heel mooi lied ten gehore.

Nr23a Oord news1Leon bedankte op het podium – na al deze ook deels emotionele momenten voor hem - al zijn familieleden en nog speciaal zijn vrouw. Na afloop was er een act en een liveband om de feestavond te ondersteunen. Al met al een prachtige avond met niet alleen een ode aan het bedrijf, familie en medewerkers maar ook aan de aardappel. Maar dat is Leon wel toevertrouwd.

Ook namens de NAO een dikke felicitatie en vooral een heel succesvolle verdere toekomst gewenst!

 

Nr22d PlanetProof newsOp 8 november 2018 vindt de hoorzitting plaats voor de herziening van het certificatieschema ‘On the way to PlanetProof voor Plantaardige producten’. De hoorzitting begint om 9:30 en duurt tot  12:00 uur. Locatie van de hoorzitting is het NBC Congrescentrum in Nieuwegein.


De hoorzitting is het laatste inspraakmoment voordat het College van Deskundigen ‘agro/food Plantaardig’ het certificatieschema voor 2019 definitief vaststelt. Verantwoordelijk voor PlanetProof is de Stichting Milieukeur (SMK) in Den Haag.

 

Tijdens de zitting kunnen de aanwezigen reageren op het concept certificatieschema. Zij kunnen tot 8 november 2018 ook schriftelijk reageren door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Hierbij dienen zij hun naam, contactgegevens en het criterianummer waarop de reactie betrekking heeft te vermelden.

 

Concept certificatieschema voor de hoorzitting en de toelichting

 

Contactpersoon: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Nr22a PotatoNL new1Afgelopen donderdag 1 november is het tweede jaar van PotatoNL van start gegaan. In een speciale bijeenkomst in Emmeloord waren ruim 50 aanwezigen. Voorzitter Mark Brantjes is voorzitter van de stuurgroep gevormd uit ZLTO, LNCN, VAVI en NAO.

Hij wees de aanwezigen en de vakpers op een beperkt aantal aanpassingen in het tweede jaar. Zo is het minimum transactievolume 100 ton i.p.v. 50 ton. Daarnaast hebben de rassengroepen een andere benaming gekregen namelijk de bestemming (fastfood, regular en verse friet). De noteringscommissie kan bij meerderheid rassen verwijderen, toevoegen of verplaatsen in de frietgeschikte noteringen. Het nieuwe reglement en protocol is op de website van PotatoNL te vinden www.potatonl.com.

Nr22a PotatoNL new2Tijdens de bijeenkomst was er teven een presentatie door Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland. Hij ging in op de positie van de boer in de keten en hoe wereldwijd prijzen tot stand komen. Ook feliciteerde hij PotatoNL met het bereikte resultaat t.a.v. het bereiken van 1 landelijke notering voor de Nederlandse aardappelsector.

 

Nr22c Varkenspest newsVan onze collega’s van de Centrale Organisatie voor Vleesverwerking (COV) kregen wij het verzoek om aan onze leden kenbaar te maken dat men uit alle macht probeert de Afrikaanse Varkenspest buiten de Nederlandse deur te houden. Met name Oost-Europa is een risico omdat het daar veel voorkomt.

Aangezien ook de aardappelsector sterk internationaal gericht is doen wij u hierbij informatie toekomen. Het betreft een flyer in het Nederlands van de NVWA die ook op de website site van de NVWA in meerdere talen zoals Pools etc. staat onder het kopje Afrikaanse Varkenspest.  https://www.nvwa.nl/onderwerpen/dierziekten/klassieke-varkenspest-kvp-en-afrikaanse-varkenspest-avp. Tevens is die ook te downloaden als poster.

Meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Kampen, 19-10-2018

Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van de aftrap van het tweede seizoen PotatoNL met als thema: “De positie van de akkerbouwer in de keten”.

Datum Donderdag 1 november a.s. 
Aanvang Vanaf 10.00 uur ontvangst met koffie 
Locatie Theater ’t Voorhuys (Beurszaal) 
Adres Beursstraat 1 
Plaats 8302 CW  Emmeloord 


Agenda
10.30 uur.  Opening door Mark Brantjes, voorzitter van PotatoNL.
10.42 uur.  Bekendmaking van de aardappelnotering en de overige producten.
10.45 uur.  Gastspreker, Ir. Marc Calon voorzitter van LTO Nederland, gevolgd door discussie,
                 De heer Calon zal ingaan op het centrale thema van de positie van de akkerbouwer in de
                 keten. Welke kansen en bedreigingen zijn er?
11.15 uur.  Gastspreker: Aucke van der Werf, oud burgemeester van de gemeente Noordoostpolder.
                 Emmeloord ”World Potato City” forever?
11.30 uur.  Informele bijeenkomst.

Zo mogelijk tot ziens op donderdag 1 november!

 Nr21a 1e notering 2   Nr21a 1e notering 1

Nr21a aftrap 2e seizoen PotatoNL

Nr20a import news1De invoering van de nieuwe decree door Egypte per medio september heeft tot grote bezorgdheid geleid in alle export landen. Knelpunten zijn vooral de herinvoering van een strikte norm voor zilverschurft en de aanscherping van de viruseisen. Zilverschurft was al een veel besproken onderwerp tijdens het bezoek in juni j.l. aan Nederland door Dr. El Attar, hoofd van de Egyptische CAPQ. Dit naar aanleiding van klachten door Egyptische consumptietelers.

De NAO heeft contact opgenomen met de andere landen en uiteindelijk is het gelukt om samen met Denemarken, Frankrijk en de UK, een gelijkluidende boodschap naar Egypte te sturen. Het formele antwoord welke vorige week is ontvangen, is t.a.v. virussen positief en daarmee is dus resultaat geboekt. De eis aangaande zilverschurft is echter volledig gehandhaafd.

Nr20a import news2Wel bestaat de hoop dat het duidelijke signaal door alle exporterende landen, in combinatie met de schaarse beschikbaarheid, zal bijdragen tot een iets meer coulante houding aan Egyptische zijde.

Verder heeft de NAO aangeboden een training te geven omtrent de beheersing van zilverschurft tijdens de verwerking en bewaring. Daarmee willen we duidelijk maken dat er ook een verantwoordelijkheid ligt bij de Egyptische telers en de aandacht niet alleen op de seed potatoes moet liggen. 

 

Meer informatie: Karst Weening, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Pagina 4 van 9