NAO-Proj200x65
 
 lege cel lege cel
pcc180x120
 

 

 

 

  

Nieuws

Nr11b Alv heero news1Heero Gramsma kreeg aan het einde van het officieel deel van de ALV de NAO-onderscheiding Solanum Tuberosum opgespeld. Gramsma ontving in Ermelo de onderscheiding voor zijn bestuurlijk inzet voor de NAO. Hij had 12 jaar zitting in het NAO-bestuur, waarvan de laatste twee jaar als voorzitter.

Gerard Backx, door de ALV benoemd als nieuwe voorzitter, spelde de onderscheiding op. Hij wees erop dat Gramsma de eerste voorzitter is die uit de leden voortkomt. Voorheen werkte de NAO met externe voorzitters. De heer Backx roemde zijn voorganger om zijn professionele houding. "Je hield altijd een sterke scheiding aan tussen je rol als voorzitter en je rol als bedrijfsvertegenwoordiger in de beleidscommissie consumptieaardappelen.'

Nr11b Alv heero news2Gramsma wees in zijn dankwoord op het belang van de NAO. "De aardappelsector is een mooie sector, en heeft recht op een goede branchevereniging. Het is een groot goed dat de aardappelsector goed is georganiseerd."  Hij hield de aanwezige leden voor de NAO in werkelijkheid veel meer doet, dan veel leden op het eerste gezicht denken.

Contactpersoon: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Nr11a Promotie Misghina newsTwee Chitwoodi-projecten van de Stichting NAO-Projecten vormen een belangrijke input voor het promotierapport van Misghina Goitom Teklu. De onderzoeker promoveerde op dinsdag 8 mei 2018 in Wageningen op zijn onderzoek naar Chitwoodi.

Aan de basis daarvan staan onder meer de projecten Meloresist en Melovir van de Stichting NAO-Projecten. Meloresist betreft de ontwikkeling van een toets waarmee kwekers hun rassen kunnen toetsen op Chitwoodi. In Melovir worden Chitwoodi-populaties verzameld in Nederland en in omliggende landen, en gekarakteriseerd.

 

Contactpersoon: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Nr10d Ausveg newsAfgelopen maandag bracht State Manager Jordan Brooke-Barnett van de Australische Brancheorganisatie AusVeg SA in het kader van een werkbezoek aan de Nederlandse tuinbouw ook een bezoek aan de NAO.

Ausveg behartigt de belangen van groente- en aardappeltelers in zuid-Australië.

Doel van het bezoek is om te leren van de samenwerkingsverbanden in de Nederlandse land- en tuinbouw. In Australië is dat in het algemeen veel minder ontwikkeld.

 

Uitleg is gegeven hoe de aardappelsector en de keten in Nederland eruit ziet en wat het belang is van samenwerking.


Meer informatie, Dick Hylkema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Nr10b Brussel newsSociale media gebruiken is vooral het communiceren van gevoel, zo bleek tijdens de presentatie van Gunter Pauli tijdens het Europatat Congres op vrijdag 4 mei 2018 in Brussel.

De Belgische professor en ondernemer onderbouwde zijn boodschap met de opmerking dat veel mensen tweets retweeten met een 'like-', of met een leuke of minder leuke opmerking. Zij gaan bij kortstondige sociale media minder op de inhoud in.

Dat neemt niet weg dat de burger of consument soms ook de tijd neemt om zich in een onderwerp te verdiepen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de hoge oplage van een dik en inhoudelijk kwartaaltijdschrift in Frankrijk, dat alleen verkrijgbaar is bij de boekhandel.

Bij Michael Scannell, directeur voor de Food Schain bij DG Gezondheid en Voedselveiligheid van de EU, bleek de aardappelsector duidelijk op het netvlies te staan. De directeur wees op het belang om de Europese aardappelsector te beschermen tegen ziekten en plagen, door een duidelijk fytosanitair beleid. Door hem uit te nodigen als spreker versterkt Europatat de band tussen het aardappelbedrijfsleven en de Brusselse beleidsmakers.

 

Contactpersoon: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Nr10c pe2018 newsDe NAO (Nederlandse Aardappel Organisatie) organiseert in samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een Nederlands aardappelpaviljoen op de Potato Europe in Bockerode bij Hannover op 12 en 13 september 2018. Deze collectieve Nederlandse inzending is gebaseerd op het succes van eerdere Nederlandse paviljoens in België, Frankrijk en Duitsland.

 

Voor meer informatie de uitnodiging hieronder met daarin de links voor Meer informatie, Registreren en Aanmelden t/m donderdag 10 mei as.

 

Contactpersoon: Jan Gottschall, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Op woensdagmiddag 20 juni 2018 organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een netwerkevenement in de provincie Utrecht. Hier is onder meer de Economisch Specialist van de Nederlandse ambassade te Kazachstan aanwezig.

Het evenement bestaat uit sessies en/of ronde tafel gesprekken over markttoegankelijkheid, voedselveiligheid, voedselverspilling, water, Brexit en nog een aantal andere onderwerpen. Ook bestaat de dag uit verschillende short meetings (speed dating) met landbouwdeskundigen en economen betrokken in de landbouwsector werkzaam op verschillende Nederlandse ambassades, waaronder die in Kazachstan.
Wanneer uw bedrijf actief is in de landbouwsector en vragen heeft/geïnteresseerd is in zaken doen in Kazachstan, houdt dan 20 juni 2018 vrij in de agenda om Zulfira Sadykjanova te ontmoeten. Zij is Economisch Specialist van de Nederlandse ambassade te Kazachstan.

Geïnteresseerden die contact willen met Sadykjanova kunnen een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De deadline voor het aanmelden is niet later dan woensdag 1 mei 2018.

Contactpersoon: Jan Gottschall, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Nr9c Voedseledu newsVia het promotieproject Power to the Pieper is de aardappelhandel aangesloten bij het Voedseleducatie Platform. In dit platform werken overheid, wetenschap en bedrijfsleven aan objectieve educatie over voeding aan kinderen. In principe gaat het over producten uit de schijf van vijf. Om de onafhankelijkheid te borgen is er een Raad van Toezicht en een Toetsingscommissie.

Het idee is dat kinderen in het basisonderwijs moeten leren over gezond en duurzaam eten net zoals ze taal en rekenen leren.

 


Waar komt je eten vandaan? Hoe werkt smaak? Hoe wordt eten gemaakt? Etc. Er is een lesprogramma over eten en smaak ontwikkeld voor de groepen 1 t/m 8 van het basisonderwijs. Het gaat om proeven, ruiken, horen, voelen, kijken. Een positieve en speelse benadering gericht op Food=Fun, geen accent op overgewicht. Er is lesmateriaal ontwikkeld zowel digitaal als voor in de klas. Ook kunnen er excursies georganiseerd worden voor bedrijven die zich daarvoor open stellen. Zo'n 4500 scholen in Nederland hebben al gebruik gemaakt van de diensten van Smaaklessen.

Meer info: Dick Hylkema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Nr9b HIP news1

De vereniging Holland Innovatieve Potato (fundamenteelt onderzoek t.b.v. de aardappelketen) heeft op 20 april 2018 voor de leden van HIP een zgn. Outlookday gehouden bij het Cosun Innovation Centre. Naast de leden waren er vertegenwoordigers van de overheid alsmede kennisinstellingen aanwezig en een aantal andere in HIP geïnteresseerde bedrijven. Diverse sprekers lieten hun licht schijnen op de voor HIP relevante zaken.

Na een kort overzicht van de actuele stand van zaken t.a.v. het onderzoekstraject van HIP gaf de Directeur-generaal van LNV, Marjolein Sonnema, een inleiding wat de overheid verwacht van HIP en wat zij kan bijdragen. Met name ook de maatschappelijke opgave richting verdere verduurzaming van de aardappelketen werd door haar belicht. Ad de Laat - Innovatiemanager van Cosun - ging in op hoe men met de R&D rondom de suikerbiet organiseert.
Van een dergelijke centrale aanpak valt veel te leren. Nr9b HIP news2Gertjan van den Born van het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) gaf inzicht in de klimaatvraagstukken en wat de opgave is voor de landbouw n.a.v. het Klimaatakkoord van Parijs.
Tot slot nam Albert Schirring - global crop manager van Bayer - de aanwezigen mee in de ontwikkelingen op het terrein van gewasbescherming.

Al met al een inspirerende middag met veel informatie over toekomstige uitdagingen.

Informatie Dick Hylkema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bijgaand bericht is bedoeld om uw achterban te informeren over de komende onderzoeksheffing.

Het verzoek is deze informatie te verspreiden of op onderdelen te benutten.

 

 

Meer informatie Dick Hylkema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Nr7c plant newsHet bestuur van de Branche Organisatie Akkerbouw heeft het Actieplan Plantgezondheid definitief vastgesteld en ook de financiering rond. Al het benodigde teeltonderzoek wordt vanuit de teeltheffing gefinancierd (€1,8 miljoen/jaar). De overige kosten voor het proces en de communicatie worden door de ketenpartijen betaald. Het betreft de akkerbouw dus behalve aardappels doen ook de granen en de suikerbieten mee. Ook de NAO is partij en is daarmee lid van de Stuurgroep, de technische groep en  de communicatiegroep.

 

Het Actieplan heeft een tijdshorizon t/m 2030. Het doel is dat teeltsystemen in de Nederlandse akkerbouw gezonde en weerbare planten leveren, waarbij de bodem gezond blijft en de teelten economisch rendabel zijn. De aanleiding voor het actieplan is de voortdurende maatschappelijke discussie rondom plantgezondheid, bodemvruchtbaarheid en gewasbescherming. Daar willen de akkerbouwketens een antwoord op formuleren. BO Akkerbouw wil bevorderen en laten zien dat telers zo goed en zuinig mogelijk omgaan met gewasbescherming.

Er is een stevige ambitie neergezet. Doel is dat de Nederlandse akkerbouw internationaal koploper is in aantoonbaar duurzame teeltmethoden die erkend zijn door de markt en die gewaardeerd worden door de maatschappij. In dat verband is ook contact gezocht met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit om bij de realisering van het plan samen op te trekken want de overheid stelt niet alleen randvoorwaarden maar kan ook maatregelen treffen om de doelen mede mogelijk te maken.

Dick Hylkema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Pagina 6 van 9