NAO-Proj200x65
 
 lege cel lege cel
pcc180x120
 

 

 

 

  

Nieuws

Nr4b fruitlogistica newsVanuit de NAO hebben Jan Gottschall en Dick Hylkema op woensdag 7 februari de Fruit Logistica 2018 bezocht.

Tevens waren zij aanwezig bij de Deutsche Kartoffelabend en de commissie vergaderingen van Europatat.

De beurs was zoals gebruikelijk bijzonder druk bezocht.

Een aantal leden van de NAO hadden een eigen stand. Verder waren er veel leden als bezoeker aanwezig.

 

 

 

 

Nr3a GW news1De NAO is op vrijdag en zaterdag (19/20 januari 2018) aanwezig geweest op de Grüne Woche in Berlijn. De opening van het Holland paviljoen door de Nederlandse en Duitse minister van Landbouw vond plaats op vrijdagmorgen. Vervolgens was er een rondgang door het Nederlandse gezelschap over een deel van de beurs, met name langs belangrijke landen voor de Nederlandse export.

Vrijdagavond vond op uitnodiging van de Minister Carola Schouten het Trade Dinner plaats voor zo'n 250 Nederlandse vertegenwoordigers waaronder ook de landbouwwoordvoerders van de Tweede Kamer fracties. Voor de NAO was het diner extra interessant omdat de tafelschikking het mogelijk maakte nader kennis te maken met de Minister en ook een aantal hoge ambtenaren.

Nr3a GW news2Het was al met al een hele goede Holland promotie op deze internationale landbouwmarkt.

Op de Grüne Woche werden ook de nieuwe Nederlandse exportcijfers gepresenteerd door de Minister. In de toelichting op het persfilmpje noemde zij nog in het bijzonder de Nederlandse pootaardappel als voorbeeld van hoogwaardige innovatie:


( https://m.youtube.com/watch?v=SFOMM2X2Xqk )

 

 

 

Nr2c Erwinia newsTerwijl het ‘Demonstratieproject en Flankerend onderzoek Erwinia’ teneinde is, staat het Erwinia-project ‘Effect van bodemweerbaarheid’ in de stijgers. Dit nieuwe Erwinia-project start dit jaar (2018) en loopt tot en met 2021.

Het project heeft als doel het vermeerderen van kennis over de rol van grond in de weerbaarheid van de aardappelknol tegen biotische stressfactoren. Als model gebruiken de onderzoekers een aantal aardappelziekten, waaronder Erwinia.

 

 

 

De Topsector Agri & Food verleent aan het project subsidie. De financiers vanuit het bedrijfsleven zijn Agrico, Averis, Europlant, HZPC, IPM, Stet Holland en ZAP/Semagri. Zij kwamen maandag 15 januari 2018 bijeen om de opzet van de proeven door te nemen.

De Stichting NAO-Projecten coördineert het project en verleent secretariële en administratieve ondersteuning. Contactpersoon Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Nr2d Proj newsDe Stichting NAO-Projecten organiseert op vrijdag 6 april 2018 de jaarlijkse Projectendag. Doel van de bijeenkomst is om leden en donateurs te informeren over projectvoorstellen, zoals voorstellen voor onderzoek.

Leden en anderen kunnen voorstellen aandragen. Suggesties voor collectief onderzoek of andere projecten kunt u sturen naar Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). De Projectendag in 2017 resulteerde in een nieuw Erwinia-project (‘Bodemweerbaarheid tegen biotische stress').

 


Contactpersoon: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

 

NJR18 newsVorige week maandag is de traditionele nieuwjaarsreceptie van de NAO gehouden bij het WTC te Rotterdam.

Onder grote belangstelling van zo’n 75 aanwezigen opende onze voorzitter Heero Gramsma de bijeenkomst met een toast op het nieuwe jaar. Hij refereerde aan het feit dat de NAO in rustiger vaarwater is gekomen na de directie- en bestuurswijzigingen van de afgelopen 2 jaar.

 

 

 

Directeur Dick Hylkema stond kort stil bij een aantal speerpunten voor dit jaar zoals de reorganisatie bij de NVWA, de verdere optimalisatie van PotatoNL, de nieuwe promotiecampagne en de toegang tot nieuwe markten.

Vervolgens gaf hoofdspreker Cedric Porter van World Potato Markets een overzicht van de meest recente aardappelcijfers wereldwijd en stond hij stil bij de gevolgen van de Brexit. Na een aantal vragen uit de zaal is er onder elkaar een gezellige lunch genuttigd om verder bij te praten. Een mooie en ook nuttige manier om het nieuwe jaar in te luiden.

 

Nr2a NJR18 3  Nr2a NJR18 2 
Voorziiter Heero Gramsma

belangstelling van zo’n 75 aanwezigen

 Nr2a NJR18 4  Nr2a NJR18 5
Directeur Dick Hylkema

 

 Nr2a NJR18 6  Nr2a NJR18 7
Cedric Porter van World Potato Markets Bijpraten tijdens de lunch

 

Meer informatie: Dick Hylkema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Sino news1Over enkele maanden (8-10 maart 2018) wordt in Yunnan, China een Sino - Dutch Potato Seminar gehouden. Dit is de derde in een serie, volgend op Zhangjiakou (2016) en Harbin (2015). Het is nog mogelijk om hier, al dan niet actief, aan deel te nemen.

Op de eerste twee conferenties waren, naast resp. 30 en 60 vertegenwoordigers van NL bedrijven en instanties, veel vertegenwoordigers van Chinese aardappelketenpartijen aanwezig.

 

 

Via bijgaande link is meer informatie te vinden:
https://www.wur.nl/en/Expertise-Services/Research-Institutes/plant-research/show-wpr/Potato-workshop-in-China.htm.

Sino news2

 

Inhoudelijk zal de WUR (Corne Kempenaar) de Nederlandse bijdragen coördineren.

Neem voor aanmelding of meer informatie contact op met: Karst Weening (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06-30439635)

 

Potatonl news4Onder vrij grote belangstelling is dinsdag 14 november de startbijeenkomst gehouden van PotatoNL. ZLTO (beurs Goes) , VAVI, NAO en LNCN (beurs Emmeloord) stonden ieder stil bij het belang van deze landelijke notering en het gevoerde overleg van de laatste maanden. De voorzitter van de Branche Organisatie Akkerbouw – Dirk de Lugt - hield een korte inleiding en gaf daarmee de aftrap voor PotatoNL. Vervolgens werd door de voorzitter van de stuurgroep van PotatoNL, Mark Brantjes, de eerste notering naar buiten gebracht.

De nieuwe notering zal 2x per week op dinsdag en donderdag verschijnen. De beurzen Goes en Emmeloord zijn gestopt met aardappels en noteren nog wel uien en peen. Beurs Rotterdam noteerde alleen aardappels en is derhalve gestopt.

PotatoNL heeft een eigen website ( www.potatonl.com ) en daar zijn – behalve de noteringen zelf - het protocol, het reglement en de samenstelling van de noteringscommissie te vinden.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Potatonl news2  Potatonl news3 
 Potatonl news5  Potatonl news1

partij newsOp de NAO-NAK-partijkeuringsbijeenkomst op maandag 30 oktober 2017 kwamen zo’n 80 buitendienstmedewerkers af. De bijeenkomst in Emmeloord richtte zich op bedrijven die betrokken zijn bij de verzending van pootgoed. Aan de orde kwamen de technische aspecten van de partijkeuringen. Onder begeleiding van de NAK vakspecialisten konden de aanwezigen praktijkmonsters beoordelen en de resultaten bespreken.

De volgende partijkeuringsbijeenkomst is in het voorjaar van 2018. De NAO informeert de leden te zijner tijd over data en locaties. De voorjaarsbijeenkomst is bedoeld voor de afnemers van pootgoed.

Contactpersoon: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De presentatie vindt u hier (inloggen verplicht)

http://www.nao.nl/nl/leden/item/1550-na-bijeenkomst-partijkeuring

 

partij news1  partij news2 
 partij news3  partij news4

Foto’s: Maries Elemans

PotatoNL newsZoals reeds eerder gecommuniceerd zal vanaf dinsdag 14 november 2017 de eerste PotatoNL landelijke aardappelnotering van start gaan. Per 14 november 2017 zullen de aardappelnoteringen van de beurzen Emmeloord, Rotterdam en Goes komen te vervallen.

Genoteerd wordt:
Fritesgeschikt Cat 1 (bestemming Nederland, België, Duitsland voor frietindustrie),  Fritesgeschikt Cat 2 (gebruikt voor andere doeleinden, zoals ambachtelijke friet, schillerij, chips en export voor de fritesverwerking in andere landen, niet vallend onder Cat. 1), voorts een 3-tal fritesgeschikte hoofdrassengroepen zijnde Agria, Innovator en Fontane en verder noteringen voor Export aardappelen, Bovenmaats Pootgoed, Gesorteerde frietaardappelen 40/50 mm, Vlokken en Voeraardappelen.

De noteringscommissie van PotatoNL bestaat uit 8 noteerders (2 namens de industrie, 4 namens de teelt en 2 namens de handel) en zal twee keer per week - o.l.v. een onafhankelijke gespreksleider - op dinsdag en donderdag noteren op basis van gedane zaken. Het betreft in Nederland geteelde aardappels van transacties teelt/handel en teelt/industrie, minimaal 50 ton,  te leveren binnen 1 maand na afsluiting van de overeenkomst.

Informatie: Dick Hylkema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De Stichting Milieukeur verschuift de openbare hoorzitting van 9 november 2017 over de voorgestelde schemawijzigingen naar SMK-Milieukeur newseen latere datum. De organisatie heeft meer tijd nodig om het schema uit te werken en de besluitvormingsprocedure te doorlopen. De verwachting is dat de hoorzitting verschuift naar begin februari 2018. De ingangsdatum van het nieuwe schema verschuift van 1 januari 2018 naar vermoedelijk 1 maart 2018.

De NAO pleitte tijdens het overleg van de begeleidingscommissie voor tijdige communicatie over de vertraging naar de potentiële nieuwe deelnemers. De NAO wees erop dat voor aardappeltelers een ingangsdatum van 1 maart 2018 laat is. De telers willen naar verwachting eerder duidelijkheid om zich zodoende tijdig voor te kunnen bereiden.

Contactpersoon: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Pagina 7 van 9