Handelsvoorwaarden


RUCIP 2021

RUCIP 2021 is vanaf 1 januari 2021 van kracht. De wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie hebben betrekking op de invoering van Europese lijsten met arbiters en experts. De lijsten zijn opgesteld door de nationale organisaties.

De Nederlandse lijst is verzorgd door de NAO. De Europese lijsten zijn geïntroduceerd voor landen zonder nationaal RUCIP-secretariaat. (https://rucip.eu/secretariats/)


Algemene Handelsvoorwaarden Pootaardappelen 2018

De Algemene Handelsvoorwaarden Pootaardappelen 2018 (AHP 2018) zijn in de zomer van 2018 gedeponeerd bij de Rechtbank in Den Haag. De verandering ten opzichte van de AHP 2015 betreft artikel 35 ‘Missers en schadeloosstelling’.

De ingangsdatum van de voorwaarden is juni 2018.

180506 DEFINITIEF Handelsvoorwaarden Pootaardappelen 2018

Communicatiedocument AHP 2018

211103 DUITSE beëdigde vertaling AHP 2018

211103 FRANSE beëdigde vertaling AHP 2018


Algemene Handelsvoorwaarden Pootaardappelen 2015

Het herzieningsproces van de handelsvoorwaarden pootaardappelen waarbij NAO, LTO, VAVI en NAV zijn betrokken, is afgerond. Dit heeft geleid tot onderstaande versie van de Algemene Handelsvoorwaarden Pootaardappelen 2015. Deze versie hebben de vier partijen in juni 2015 getekend. Op 30 juni 2015 zijn de voorwaarden gedeponeerd bij de rechtbank in Den Haag.

De ingangsdatum van de voorwaarden is 1 juli 2015.

Handelsvoorwaarden Pootaardappelen 2015 DEF 12 juni 2015

Communicatiedocument AVP 2015 DEF

De AVC-voorwaarden (Algemene voorwaarden voor de In- en Verkoop en de Contractteelt van Consumptie-aardappelen met bijbehorend arbitragereglement) zijn in 2012 ingrijpend gewijzigd. De AVC-voorwaarden van 2012 vastgesteld door LTO en de NAO.
Hier de nieuwe voorwaarden van 2012 vastgesteld door LTO en de NAO.

AVC 2012 (Algemene Voorwaarden Consumptieaardappelen) publicatie

AVC 2012 (zoals gedeponeerd op 19-06-2012 en geldend miv 01-07-2012)


Oude handelsvoorwaarden

De nationale handelsvoorwaarden zijn regelmatig geüpdated. Hieronder staan oude versies van de handelsvoorwaarden voor pootaardappelen en consumptieaardappelen.

NAO Handelsvoorwaarden Pootaardappelen 2005 (NHP2005) NL en FR versie.
Algemene Voorwaarden Consumptieaardappelen 1991 (AVC1991)
Algemene Voorwaarden Pootaardappelen 1990 (AVP1990).
Algemene Handelsvoorwaarden Groothandel Aardappelen 1986 (AHV1986)

NHP 2005 (NAO Handelsvoorwaarden Pootaardappelen 2005; 050805-NAO)

NHP 2005 – FR – 050805-NAO

AVC 1991 (Algemene Voorwaarden Consumptieaardappelen)

AVP 1990 (Algemene Voorwaarden Pootaardappelen)

AHV 1986 (AHV Groothandel in Aardappelen)