Plantnet International

NAO is mede initiatiefnemer en aangesloten bij PlantNet International. Deze in 2020 opgerichte belangenvereniging richt zich op de belangen van de plantaardige handel en dan met name op de export en importzaken zoals fytosanitaire zaken t.a.v. marktoegang en handelsbarrières. Door deze krachtenbundeling van de handelskoepels Anthos (bloembollen), AVAG (techniek), GroentenFruit Huis (groenten en fruit), Plantum (zaden), NAO (aardappels) en VGB (sierteelt) is er een goed overleg mogelijk over gemeenschappelijke zaken met o.a. LNV en de NVWA.