BO-Akkerbouw

De NAO is op een actieve wijze aangesloten bij de Branche Organisatie Akkerbouw. Deze vereniging voor de akkerbouwketen draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de verduurzaming van de teelt en stemt zaken af om de akkerbouwketen inclusief die van de aardappel verder te versterken.

De NAO is vertegenwoordigd in diverse bestuurlijke gremia om ook zo de belangen van de aardappelhandel in te brengen en mee te denken voor het geheel.