Arbeid


De Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) is ten behoeve van de leden betrokken bij CAO en Pensioenvraagstukken als sociale partner.

Werkgeverorganisatie NAO als onderdeel van ‘sociale partners’.

Sociale partners (NAO) zijn partijen die samen bepalen hoe de arbeidsmarkt en het sociaal beleid in Nederland eruitzien. Ze vertegenwoordigen de belangen van de werkgevers, werknemers en de overheid. In Nederland vormen drie hoofdpartijen het systeem van sociale partners: werkgeversorganisaties, vakbonden en de overheid.

Werkgeversorganisaties zijn, net als de vakbonden, geen onderdeel van de overheid maar schuiven wel vaak aan voor overleg.

De werkgeverorganisatie vertegenwoordigen hier de belangen van het bedrijfsleven, de vakbonden vertegenwoordigen de belangen van de werknemers en de overheid creëert wet- en regelgeving en houdt toezicht op de arbeidsmarkt. Samen vormen deze partijen een overlegstructuur, waarin zij met elkaar onderhandelen, overleggen en compromissen sluiten over de arbeidsmarkt en het sociale beleid.

De NAO speelt als sociale partner o.a. een actieve rol bij:

  • VNO-NCW expertcommissie Sociaal beleid MKB
  • Werkgeversraad bij Pensioenfonds PGB
  • AWVN

Pensioenen

Verplichtstelling tot deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds PGB (Staatscourant 24 december 2020).

Verplichtstelling tot deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds PGB Staatscourant 24 12 2020

Nieuw Pensioenstelsel

Vanaf 1 juli 2023 zijn de nieuwe regels voor pensioen ingegaan. Uiterlijk 1 januari 2027 moet de overgang naar het nieuwe pensioen klaar zijn. Voor die tijd moet er veel gebeuren. Door PGB. En door ons als sociale partner van de Aardappelsector

Werkgroep nieuwe pensioenregeling

Er zullen veel keuzes gemaakt moeten worden voordat we op 1 januari 2027 klaar zijn voor het transitiemoment.
De NAO zal gezamenlijk met de andere sociale partner en PGB een transitieplan moeten samenstellen. Hiervoor heeft de NAO een werkgroep samengesteld met diverse werkgevers uit onze sector om de juiste keuzes in het transitieplan te kunnen maken.

Tijdslijn transitieplan

Vanaf 21 november 2023 voert pensioenfonds PGB een risico-preferentieonderzoek uit.
Daarvoor benadert PGB (het fonds waar BpF AVH in opgegaan is) alle aangesloten deelnemers in de Aardappelsector. De uitkomsten van dit onderzoek geven ons belangrijke informatie over het beleggen en de keuze voor de nieuwe pensioenregeling die de NAO gezamenlijk met sociale partners gaat vaststellen.

Om uw werknemers te informeren over dit onderzoek roepen wij daarom uw hulp in om mee te doen aan dit onderzoek. Het bijgevoegde PGB communicatiemiddel kan u helpen om het onderzoek onder de aandacht te brengen bij uw werknemers.

Meer informatie: Timo van den Brekel brekel@nao.nl

Pensioenregeling 2024

Parameter(Premie verlagen (26,70%) en het opbouwpercentage gelijk houden)
Franchise€ 16.474
Maximum pensioengevend salaris€ 39.000
Opbouwpercentage1,77%
Partnerpensioen70% van het OP, 35% op opbouwbasis, 35% op risicobasis
Premievrijstelling bij AOTot 100% in 6 klassen
Premie26,70 % van de pensioengrondslag
Werknemersdeel in de premie11,85% van de pensioengrondslag
Werkgeversdeel in de premie14,85% van de pensioengrondslag
Definitie pensioengevend salarisZie pensioenfondspgb.nl
premiegegevens-avh-groothandel-in-aardappelen-groenten-of-fruit-2023.pdf

Pensioenregeling 2023

  • Opbouwpercentage ongewijzigd: 1, 77%
  • Franchise ongewijzigd: € 16.474,-
  • Pensioengevend ongewijzigd:€ 39.000,-
  • Partnerpensioen/ Nabestaandenpensioen ongewijzigd: 70% OP (35% opbouwbasis, 35% risicobasis)
  • Premie ongewijzigd: 26,95% van de pensioengrondslag

Collectieve arbeidsovereenkomst (cao)

De NAO heeft geen cao afgesloten in 2023.