NAO Registratie Rusland-exporteurs

Het register ‘NAO Registratie Rusland-exporteurs’ bevat de gegevens van bedrijven die pootaardappelen exporteren naar Rusland, of anderszins betrokken zijn bij deze export (bijvoorbeeld logistieke dienstverleners).

Door de geopolitieke situatie sinds 2022 stuurt het ministerie van LNV nieuwe registraties niet meer door naar de Russische autoriteiten. De NAO is daarom gestopt met de registratie.

Rusland verbiedt sinds november 2023 overigens de invoer van Nederlandse pootaardappelen. De invoer van Nederlandse consumptieaardappelen is al langer verboden.

NAO registratie Rusland exporteurs per 1 oktober 2021