SeedNL

Nederland kan als wereldleider op het gebied van de ontwikkeling van zaden en plantmateriaal bijdragen aan het opbouwen van een effectieve zaadsector en brengt een uniek netwerk van Nederlandse actoren uit de overheid, de particuliere sector, maatschappelijke organisaties en onderzoeksinstellingen samen.

Om bij te dragen aan Agenda 2030 en de Sustainable Development Goals hebben VIER partijen het partnerschap SeedNL opgericht: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Plantum, de Nederlandse branchevereniging voor uitgangsmateriaal en de Nederlandse aardappelorganisatie,NAO.

Dit partnerschap heeft voor de NAO tot doel de aardappelsector in ontwikkelingslanden te versterken, passende toegang tot Nederlands pootgoed en Nederlandse rassen voor alle boeren te bieden en de productiviteit en het boereninkomen te verhogen. De strategie en activiteiten van SeedNL zijn middels een convenant geformaliseerd .