Holland Innovative Potato

Holland Innovative Potato (HIP) is een consortium ( verenigd in een vereniging) van vooraanstaande bedrijven uit de aardappelketen die het competitieve vermogen van de aardappelketen verder willen versterken met collectief pre-competitief onderzoek. Het betreft met name leveranciers van uitgangsmateriaal en de aardappelverwerkende industrie. Gezamenlijk willen zij komen tot een duurzame toekomstbestendige grondstoffenstroom.

De NAO faciliteert samen met de VAVI (de koepel van de verwerkende industrie) de vereniging HIP o.a. door het voorzitterschap te vervullen, bij te dragen aan de communicatie en de financiële administratie te plegen.