Algemene Leden Vergadering

Elk jaar wordt in mei de Algemene Leden Vergadering gehouden. Deze ALV bestaat uit een zogenaamd ‘besloten gedeelte’ en een openbaar gedeelte. Alleen vertegenwoordigers van de NAO leden en businessleden mogen aanwezig zijn bij het gesloten gedeelte.

Voor het openbare gedeelte wordt meestal een spreker uitgenodigd.

Vergaderstukken zijn uitsluitend te lezen op de pagina Thema’s – Vereniging na inloggen.