Stichting NAO-Projecten

Stichting NAO-Projecten

De Stichting NAO-Projecten initieert en ondersteunt projecten die van belang zijn voor de aardappelsector. De Stichting brengt hiervoor NAO-leden bij elkaar en zorgt voor administratieve en secretariële ondersteuning. De financiering is afkomstig van de bedrijven.

Voor uitvoerders van projecten, zoals die voor onderzoek en promotie, fungeert de Stichting als loket om bedrijven te benaderen en de facturatie af te handelen. Jaarlijks organiseert de Stichting een projectendag waar bedrijven zich desgewenst kunnen verbinden aan project ideeën.

De Stichting NAO-Projecten initieert en ondersteunt projecten die van belang zijn voor de aardappelsector. De Stichting brengt hiervoor NAO-leden bij elkaar en zorgt voor administratieve en secretariële ondersteuning. De financiering is afkomstig van de bedrijven. Voor uitvoerders van projecten, zoals die voor onderzoek en promotie, fungeert de Stichting als loket om bedrijven te benaderen en de facturatie af te handelen. Jaarlijks organiseert de Stichting een projectendag waar bedrijven zich desgewenst kunnen verbinden aan project ideeën.

Projectendag 31 maart 2023

230313 Uitnodiging bijeenkomst Stichting NAO Projecten 31 maart 2023

Project 1 Delphy Johan Wander Bestrijding bladluizen in pootaardappelen

Project 2 Misghina Teklu ea Nieuwe AM resistentiebronnen

Project 3 Misghina Teklu Leendert Molendijk AM tolerantietoets ontwikkelen

Project 4 Willem Spriensma SPNA bladmeststoffen en groene middelen Rhizoc

Project 5 Martin Verbeek Klaas van Rozen ea Silicium ouderdomsresistentie virus

Project 6 Jan vd W Florien Gorter Weerextremen

Project 7 Jan vd Wolf ea Resistentie Ralstonia

Project 8 Lotte Caarls Insectenresisistentie oa Colorado kever

230322 Samenvatting Projecten 31 maart 2023