Stichting NAO-Projecten

Stichting NAO-Projecten

De Stichting NAO-Projecten initieert en ondersteunt projecten die van belang zijn voor de aardappelsector. De Stichting brengt hiervoor NAO-leden bij elkaar en zorgt voor administratieve en secretariële ondersteuning. De financiering is afkomstig van de bedrijven.

Voor uitvoerders van projecten, zoals die voor onderzoek en promotie, fungeert de Stichting als loket om bedrijven te benaderen en de facturatie af te handelen. Jaarlijks organiseert de Stichting een projectendag waar bedrijven zich desgewenst kunnen verbinden aan project ideeën.

De Stichting NAO-Projecten initieert en ondersteunt projecten die van belang zijn voor de aardappelsector. De Stichting brengt hiervoor NAO-leden bij elkaar en zorgt voor administratieve en secretariële ondersteuning. De financiering is afkomstig van de bedrijven. Voor uitvoerders van projecten, zoals die voor onderzoek en promotie, fungeert de Stichting als loket om bedrijven te benaderen en de facturatie af te handelen. Jaarlijks organiseert de Stichting een projectendag waar bedrijven zich desgewenst kunnen verbinden aan project ideeën.

Projectendag 28 maart 2024

Opgaveformulier participatie projecten sessies NAO Projectendagen 2024

Project 1 Samenvatting ICM Strategie Coloradokever

Project 1 Presentatie ICM Strategie Coloradokever Hilfred Huiting

Project 2 Presentatie M. chitwoodi rassenkeuze Egbert Schepel

Project 2 Samenvatting M. chitwoodi rassenkeuze

Project 3 Presentatie Biomiddelen Florien Gorter en Viola Kurm

Project 3 Samenvatting Biomiddelen

Project 3 Engelse Presentatie Biologicals Florien Gorter en Viola Kurm

Project 4 Presentatie ICM Phytophthora Jack Vossen

Projectproposal 4 Pi ICM Jack Vossen

Project 5 Presentatie Sectorstudie pootgoed Bert Smit

Project 5 Samenvatting Sectorstudie pootgoed

Project 6 Presentatie Loofvernietiging Rik Peters

Project 6 Samenvatting Loofvernietiging

Project 6 Engelse Presentatie Haulm destruction Rik Peters

Uitnodiging bijeenkomst St NAO Proj 28 maart 2024


Projectendag 31 maart 2023

230313 Uitnodiging bijeenkomst Stichting NAO Projecten 31 maart 2023

Project 1 Delphy Johan Wander Bestrijding bladluizen in pootaardappelen

Project 2 Misghina Teklu ea Nieuwe AM resistentiebronnen

Project 3 Misghina Teklu Leendert Molendijk AM tolerantietoets ontwikkelen

Project 4 Willem Spriensma SPNA bladmeststoffen en groene middelen Rhizoc

Project 5 Martin Verbeek Klaas van Rozen ea Silicium ouderdomsresistentie virus

Project 6 Jan vd W Florien Gorter Weerextremen

Project 7 Jan vd Wolf ea Resistentie Ralstonia

Project 8 Lotte Caarls Insectenresisistentie oa Colorado kever

230322 Samenvatting Projecten 31 maart 2023