PCC Hygiëneprotocol Ringrot

PCC TRANSPORT-  / HYGIËNEPROTOCOL RINGROT POOTAARDAPPELEN

Ringrot komt in Nederland nagenoeg niet voor. Om in voorkomende gevallen verspreiding van ringrot in de kiem te smoren heeft de Pootaardappel Contact Commissie (PCC = samenwerkingsverband NAO en LTO) in 2012 het PCC Hygiëneprotocol Ringrot geïntroduceerd. Voor elke schakel in de pootaardappelketen zijn in samenwerking met NVWA en NAK richtlijnen opgesteld. De schakels waarvoor de richtlijnen zijn opgesteld zijn handel, transport, wasplaats, centraal bewerker en pootgoedteler. De richtlijnen maken onderscheid tussen richtlijnen die een ‘verplichting’, ‘sterke aanbeveling’ en ‘advies’ zijn.

Formulier voor aanmelding Hygiëneprotocol en Hygiënecode

De controle en certificering voor handelsbedrijven, transportbedrijven en wasplaatsen liggen bij de NAO-Buitendienst. Handelaren, transporteurs en wasplaatsen kunnen zich voor certificering door de NAO aanmelden via het inschrijfformulier.

Inschrijfformulier deelname NAO hygiënecode en PCC hygienëprotocol Ringrot 2024

De NAK controleert bedrijven die aangemeld zijn als Centraal Bewerker en Pootgoedteler. Voor Centraal Bewerkers is een aanmeldformulier op www.nak.nl beschikbaar.

181120 DEFINITIEF Introductie document Hygiene Protocol Ringrot versie 20 november 2018

200103 DEFINITIEF PCC Hygieneprotocol Ringrot Handel versie 2.3 3 januari 2020

181120 DEFINITIEF PCC Hygiëneprotocol Ringrot Transport versie 2.4 20 november 2018

181120 DEFINITIEF PCC Hygiëneprotocol Ringrot Wasbedrijf versie 2.4 20 november 2018

181120 DEFINITIEF PCC Hygiëneprotocol Ringrot Centraal Bewerker versie 2.4 20 november 2018

200103 DEFINITIEF PCC Hygieneprotocol Ringrot Pootgoedteler v2.5 3 januari 2020

140127 Voorbeeld registratie formulier pootgoedteler

140219 Zelfevaluatieformulier pootgoedtelers

181120 DEFINITIEF Verklaring samenwerkingsverband vs 20 november 2018


NAK FAQ’s Pootgoedteler en Bewerker

Voormalig voorzitter Upt Hiddema van de PCC (samenwerkingsverband NAO en LTO) vertelt over het Hygiëneprotocol Ringrot.

170411 NAK FAQ pootgoedteler en bewerker PCC Hygieneprotocol

130405 Verkorte uitleg Hygiëneprotocol Deel Transport


Handleidingen reiniging en ontsmetting transportmiddelen in NL, DU, FR, EN.

120319 Handleiding reiniging & ontsmetting transportmiddelen los vervoer

121005 Anleitung Reinigung und Desinfektion von Transportmitteln zum Losen Transport von Pflanzkartoffeln

130225 Instructions de nettoyage et de desinfection pour les vehicules voues au transport en vrac de plants de pommes des terre

130225 Instructions for cleaning and disinfecting vehicles used for the bulk transport of seed potatoes


Vertalingen transportdeel van het PCC Hygiëneprotocol (DU, FR en EN)

190129 PCC Hygieneprotokoll Ringfaule Transportunternehmen 2.4

190129 Protocole D’Hygiène PCC Entreprises des Transportes 2.4

190129 PCC Hygien Protocol Ring Rot Transport Companies


Vertalingen wasbedrijf van het PCC Hygiëneprotocol (DU, FR en EN)

190128 PCC Hygieneprotokoll Ringfaule Reinigungsunternehmen 2.4

190129 Protocole D’Hygiène PCC Entreprises de Lavage 2.4

190129 PCC Hygien Protocol Ring Rot Cleaning Companies 2.4


Toegelaten ontsmettingsmiddelen (september 2023)

231214 Ontsmettingsmiddelen ringrot en bruinrot


Praktisch advies van NVWA voor preventieve ontsmetting (versie 4.1 apr 2016)

160525 Ringrot ontsmettingsmaatregelen preventief


NAO-erkende Transportbedrijven en Wasplaatsen

hygieneprotocol – transportbedrijf

hygieneprotocol – wasplaats


NAO-erkende Handelsbedrijven en Centrale Bewerkers

hygieneprotocol – handelsbedrijf

hygieneprotocol – bewerkers