NAO-Proj200x65
 
 lege cel lege cel
pcc180x120
 

 

 

 

  

Nieuws

Nr23b Importverbod newsPer 14 december 2019 vervangen twee nieuwe Europese Verordeningen de huidige Europese fytorichtlijn. De twee nieuwe verordeningen zijn de Plantgezondheids-verordening en de Controleverordening.

Voor de aardappelhandel zijn belangrijke punten:

1. Voor de import van consumptieaardappelen in de EU geldt een grondnorm van 1 procent (was 2 procent);

2. Importeurs blijven hun importinspectie aanvragen via Client Import. Dit programma krijgt een koppeling met het Europese systeem Traces;

 

3. De layout van het fytocertificaat verandert. Tevens vervangt het EU-pre-exportcertificaat het EU-communicatiedocument;

4. De lijst van producten waarvoor een importverbod in de EU geldt, is aangepast. De EU verbiedt de import van de Prinsessenknol (Ullucus Tuberosum);

5. M. Chitwoodi blijft een Q. Desondanks eist de EU geen uitroeiing bij een vondst. Een besmette partij pootaardappelen verliest de pootgoedstatus. Het Nederlandse beleid blijft ongewijzigd. De EU verplicht lidstaten om serieus te monitoren op de aanwezigheid van M. Chitwoodi binnen de eigen grenzen.

 

Zie voor informatie van de NVWA over de wijzigingen:
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/fytosanitaire-wetgeving-vanaf-14-december-2019

 

 

Contactpersoon: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Nr22c herman news1Na 44 jaar en 8 maanden werkzaam te zijn geweest bij Aardappelwereld/NAO is Herman Vorst vrijdag 15 november samen met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen uitgezwaaid door alle collega’s.

Ooit begonnen bij de Nederlandse Federatie Pootgoedhandelaren (NFP) heeft hij het grootste deel van zijn loopbaan als acquisiteur gezorgd dat er voldoende adverteerders waren bij het blad Aardappelwereld en Potato World Magazine.

En dat is bijzonder goed gelukt.

 

Daarnaast heeft hij ook andere taken gedaan op administratief gebied en was hij een vaste baken op het kantoor van de NAO. Wij zijn hem bijzonder dankbaar en wensen hem een hele mooie pensioentijd toe.

 

 

Nr22c herman news2  Nr22c herman news3 

Nr22a EIL newsDe Douane heeft besloten de aanwijzing van ‘fytosanitaire goederen erkende importinspectielocaties (EIL) zonder douaneopslagfaciliteiten als plaats waar tijdelijke opslag mag plaats vinden’, te verlengen tot tenminste 31 december 2020. NVWA informeert de EIL’s binnenkort.

Op dit moment onderzoeken NVWA en de Douane de mogelijkheid dat de douane bij haar toezicht op de tijdelijke opslag van goederen mee kan liften op administratieve eisen van de NVWA. Ook wordt onderzocht of het wenselijk en mogelijk is dat de NVWA bepaalde gegevens extra vraagt om toezicht door de Douane op voor tijdelijke opslag aangewezen locaties te vereenvoudigen. Als dit inderdaad tot de mogelijkheden behoort, dan is het potentiële voordeel voor Douane en bedrijfsleven dat de aanwijzing van de EIL als "aangewezen plaats voor tijdelijke opslag" permanent gemaakt kan worden.

De komende periode onderzoeken NVWA en de Douane of bovenstaande tot de mogelijkheden behoort. Mocht deze ontwikkeling toch niet mogelijk zijn, dan beseft NVWA dat  voldoende resterende  tijd nodig is voor het bedrijfsleven om een "goedkeuring" aan te vragen en voor de Douane om de aanvragen te beoordelen.

Contactpersoon: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Nr21d Virus Vector news1Op vrijdag 1 november 2019 kwamen de deelnemers van de PPS Virus- en vectorbeheersing bijeen. Het onderwerp ‘luizen en virussen’ wint sinds de start van de PPS begin 2019 aan actualiteit. Dit komt door het hoge percentage verlagingen en afkeuringen dit seizoen. Het percentage bedroeg begin november 2019 ruim 37 procent.

Het doel van de PPS is het ontwikkelen van een duurzame, effectieve en klimaatbestendige set beheersmaatregelen tegen virusinfecties. Om het onderzoek goed aan te laten sluiten bij de praktijk gaven de deelnemers tijdens de workshop in Wageningen belangrijke oplossingsrichtingen aan, zoals het ontwikkelen van detectietechnieken. Onderdeel van de PPS is de ontwikkeling van een multiplex-toets, die gevangen luizen naar soort kan determineren.

 

Deelnemers aan de PPS zijn (via de Stichting NAO-Projecten): Agrico, Agroplant, Averis, C. Meijer, HZPC, Royal ZAP, Schaap Holland en Stet Holland. De overige  partners zijn: Suiker Unie, Belchim, Certis, CAV Agrotheek, Bayer, NAK, Agrifirm Plant, Koppert Biological Systems, De Groene Vlieg, IRS, Proefboerderij Rusthoeve, LTO Noord Projecten/Pootaardappel Academie.

 

Contactpersoon: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Nr21d Virus Vector news2 Nr21d Virus Vector news3
   

 

 

Nr21a piepershow news1Vorige week heeft tv-kok Hugo Kennis met een groep kinderen in het Amsterdamse restaurant de School gevarieerde aardappelgerechten gemaakt. De dag ervoor waren de kinderen mee geweest naar een akkerbouwbedrijf om de aardappels te rooien. De gerechten werden gemaakt en geserveerd in het restaurant voor een grote groep food journalisten, vloggers en bloggers.

De activiteit vond plaats in het kader van de promotiecampagne Power to the Pieper en is bedoeld om jonge mensen in aanraking te (blijven) brengen met de aardappel. De gezondheid ervan en ook de variatie mogelijkheden om heerlijke gerechten te bereiden. Diverse media waaronder Metro en 5 uur live op tv hebben aandacht besteed aan de actie.

Zie ook bijgaand filmpje voor een impressie van de avond.

Informatie: Dick Hylkema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Nr21a piepershow news3  Nr21a piepershow news4 

Nr21b partijkeuring news1NAO en NAK hebben afgelopen vrijdag samen weer invulling gegeven aan de jaarlijkse partijkeuringsbijeenkomsten op de locaties van NAK in Emmeloord. Beide sessies waren volledig bezet met in totaal zo’n 60 buitendienst medewerkers van de NAO leden.

Na een overzicht door NAK van de resultaten van de nacontroles en een diepere inkijk in de virusproblematiek konden er vragen gesteld worden. Daarna werd er door de NAK keurmeesters een toelichting gegeven bij diverse bakken aardappels over het oordeel mede afhankelijk van de bestemming.

Al met al een hele nuttige vroegtijdige afstemming tussen de handelsbedrijven en NAK.

Informatie: Dick Hylkema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Nr21b partijkeuring news2  Nr21b partijkeuring news3 

Nr20a Boot ladenOm onduidelijke redenen kwamen 3 verschillende afdelingen van Libische Ministry of Agriculture de afgelopen maanden met een eigen versie van de Decree voor seed potatoes. De ene nog strikter dan de andere. De NVWA moest daarom schurftschaal 1 en vrij van grond eisen en de sortering beperken tot 55mm.

Voorheen was Libië een mooie bestemming voor de grove sortering. Door de nieuwe eisen dreigden echter duizenden tonnen “Libisch pootgoed” te eindigen als veevoer.

De financiële consequenties hiervan behoeven geen verdere uitleg.

Mede door de oorlogssituatie, waardoor de Nederlandse ambassade in Tripoli verlaten was,  bleek het niet eenvoudig om uit te vinden wie er in Libië echt aan de “fyto sanitaire” touwtjes trekt. Door binnen NAO verband samen op te trekken hebben een aantal exporteurs en hun Libische importeurs, geleidelijk meer duidelijkheid weten te krijgen en de juiste argumenten op tafel gelegd. Na een langdurig proces is het vlak voor de start van de export gelukt om de nieuwe eisen terug gedraaid te krijgen. Maandenlange inzet heeft er misschien alleen maar toe geleid dat er niets gaat veranderen, maar de markt voor grove poters blijft daarmee gelukkig wel behouden.

Meer informatie: Karst Weening, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Nr20a Grof pootgoed   Nr20a Inspectie Beverwijk

Nr19a CIPC newsNa een eerste inventarisatie van alternatieve kiemremmingsmiddelen voor de verre export, is de Stichting NAO-Projecten gestart met een vervolgonderzoek. Dit bestaat uit experimenteel onderzoek waarbij zo’n 20 verschillende combinaties van kiemremmingsmethoden wordt uitgeprobeerd. De experimenten gaan uit van uiteenlopende behandelingen van Colomba’s en Fontane’s gedurende de teelt, bewaring, verpakken en transport. De ruim 20 deelnemende bedrijven hopen met het onderzoek meer zicht te krijgen in de meeste geschikte combinaties van behandelingen. Het onderzoek ondersteunt tevens een aanvraag voor een tijdelijke vrijstelling van het gebruik van CIPC voor de verre export.

De deelnemende bedrijven roepen hun collega’s nadrukkelijk op om zich bij het project aan te sluiten. Zonder goede kiemremmingsmethoden komt de verre export van consumptieaardappelen en bovenmaatse poters in het gedrang. De deelnemers zijn exporteurs, pootgoedhandelaren en sorteer- en verpakkingsbedrijven.

 

Contactpersoon: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Nr18c PotatoN newsDe aardappelbeurs PotatoNL, het samenwerkingsverband van NAO, LNCN, ZLTO en VAVI, is per woensdag 11 september jl. weer gaan noteren. Met ingang van dit seizoen wordt er een keer per week genoteerd op woensdag. Hiermee zijn de dinsdag en donderdag noteringen vervallen.

De evaluatie van afgelopen 2 seizoenen heeft geleerd dat in het algemeen de 2 noteringen van deze dagen  niet of nauwelijks verschilden. Een ander belangrijk reden is dat de tijdsbelasting voor de noteerders fors is geweest. Met een keer per week (de noteringscommissie vergadert telefonisch en indien nodig fysiek) is het jaarrond wel goed in te vullen. Het protocol en reglement voor seizoen 2019/2020 staan op de website van PotatoNL ( www.potatonl.com ). Ook is daar wekelijks op woensdag de recente notering te vinden.

Meer informatie: Dick Hylkema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Nr18a news2Tijdens de recent gehouden conferentie van de African Potato Association in Kigali heeft de NAO op verzoek van Agriterra een aantal Oost Afrikaanse coöperaties begeleid. Doel was om op deze wijze de stem van telers en ook van de private sector beter te laten doorklinken. Tot dusver was dit forum namelijk puur  wetenschappelijk ingestoken. Hoewel er nog flinke weg te gaan is voordat het aardappel onderzoek in Afrika goed zal aansluiten op de behoefte uit de praktijk, zijn er wel een aantal positieve ontwikkelingen zichtbaar. Zo komt er geleidelijk meer ruimte voor private bedrijven.

 

Het bezoek aan Rwanda is ook benut voor gesprekken met vertegenwoordigers van het internationale onderzoeks instituut CIP en de Rwandese overheid. Het recent aangestelde management van het CIP komt deels vanuit de private sector en dit geeft voor de toekomst zicht op een betere samenwerking met het internationale bedrijfsleven. We hebben een presentatie kunnen geven over de rol van internationale bedrijven voor de ontwikkeling van de lokale sector. Samen met de landbouwraad is met de DG van het Rwanda Agricultural Research gesproken over het vereenvoudigen van de procedures van rassentoelating en de mogelijke import van pootgoed. Mogelijk komt de DG van het RAB in oktober naar Nederland.

Meer informatie: Karst Weening (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Nr18a news3  Nr18a news4 
Pagina 1 van 9