NAO-Proj200x65
 
 lege cel lege cel
pcc180x120
 

 

 

 

  

Nieuws

Logo PCCDe PCC Werkgroep Hygiëneprotocol Ringrot adviseert pootgoedhandelshuizen goed te controleren of een pootgoedteler is gecertificeerd. Het PCC Hygiëneprotocol Ringrot schrijft voor dat gecertificeerde pootgoedhandelshuizen alleen pootgoed mogen verhandelen van gecertificeerde telers. Pootgoedhandelshuizen kunnen controleren of hun teler is gecertificeerd, via het OPG-bestand dat de NAK dagelijks stuurt. Handelshuizen kunnen de status ook controleren via het NAK-loket.

Pootgoedhandelshuizen en pootgoedtelers die pootgoed aankopen van niet gecertificeerde telers lopen het risico om een kritische tekortkoming opgelegd te krijgen. De bedrijven krijgen van de NAK in dat geval 21 dagen de gelegenheid om een beterplan op te stellen. Na beoordeling door de procesmanager van de NAK, kan hij de kritische tekortkoming voorwaardelijk maken. Indien de NAK de overtreding in 2020 wederom vaststelt, verliest het pootgoedhandelshuis of de pootgoedteler zijn certificaat.

De Pootaardappel Contact Commissie is een gezamenlijke commissie van LTO en NAO. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van NAO, LTO, NAV, Cumela, NAK en NVWA. Ook pootgoedhandelshuizen en professionele sorteerbedrijven zitten in de werkgroep.

Diverse documenten, handleidingen, vertalingen, toegelaten middelen, erkende bedrijven enz. vindt u op de NAO website hier

Contactpersoon: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Nr15a AM 3De deelnemers van het project ‘ontwikkeling AM-tolerantietoets’ bekeken medio juli 2019 hun proef nabij HLB in Wijster.

Het doel van het project is om een betrouwbare en betaalbare methode te ontwikkelen voor het bepalen van de AM-tolerantie van aardappelrassen. Dit onderzoek is van belang vanwege een toename van virulente AM-populaties.

De deelnemers en financiers van het project zijn Agrico, Averis, Meijer, Schaap Holland, PekaKroef en BO Akkerbouw. Uitvoerder naast de WUR Open Teelten is HLB. De Stichting NAO-Projecten faciliteert het project.

Contactpersoon: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Foto’s: Jan Gottschall

 

Nr15a AM 1  Nr15a AM 1 
Nr15a AM 1  Nr15a AM 1 
Nr15a AM 1  Nr15a AM 1 
Nr15a AM 1  Nr15a AM 1 
Nr15a AM 1  Nr15a AM 1 
     

Nr13c PE2019 newsLeden en relaties van de NAO zijn van harte welkom op de receptie aan het einde van de eerste beursdag van Potato Europe 2019. De receptie op woensdag 4 september 2019. Aanvang is om 17.30 uur in het NAO-Holland paviljoen.

Aan het paviljoen doen deze editie tien bedrijven mee.

Een kleine stand is nog beschikbaar. Bij belangstelling hiervoor kunt u zich melden bij Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

 

Nr14a PPS eerlijke bodem news1De PPS Beter Bodembeheer gaat met volle kracht vooruit dankzij de financiële bijdrage die BO Akkerbouw sinds dit jaar levert. BO Akkerbouw kan bijdragen door de inkomsten uit de verplichte heffing. BO mag de heffing sinds 2018 opleggen aan akkerbouwers.

Bedrijven en organisaties die zijn betrokken bij de PPS (Publieke en Private Samenwerking) konden tijdens de workshop op de Partnerdag op maandag 1 juli 2019 hun input geven. Ook vertegenwoordigers van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit waren aanwezig. Het ministerie neemt de helft van de kosten van de PPS voor haar rekening.

De deelnemers gaven tijdens de workshop op de proeflocatie Vredepeel van WUR Open Teelten aan te hechten aan een integrale benadering van de bodemonderwerpen. De participanten vinden het belangrijk om de praktijk bij het onderzoek te betrekken. Ook zien zij mogelijkheden om op basis van de resultaten de overheid te wijzen op de mogelijk- en onmogelijkheden van bepaald beleid.

Om de telers en andere schakels goed te informeren over de voortgang van het project is een website ingericht. Via de website kunnen belangstellenden zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

LINK https://www.beterbodembeheer.nl/nl/beterbodembeheer.htm

Contact: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Nr14a PPS eerlijke bodem news2 Nr14a PPS eerlijke bodem news3
Nr14a PPS eerlijke bodem news5 Nr14a PPS eerlijke bodem news4

Nr13a ASC diplomering 2019 news1Woensdag 26 juni j.l. hebben 29 cursisten het ASC kaderdiploma behaald. Er werd met de nodige teruggeblikt op de afgelopen 20 cursusdagen. De gezellige diplomering werd afgesloten met een gezamenlijke lunch.

De groei van onze sector weerspiegelt zich ook in de belangstelling voor de ASC cursus. Hoewel er momenteel voor het eerst gelijktijdig twee cursussen lopen, is de volgende cursus die in september 2019 van start gaat al vol. Het is dus niet meer mogelijk om hiervoor in te schrijven.

 

Meer informatie: Karst Weening, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nr13a ASC diplomering 2019 news2  Nr13a ASC diplomering 2019 news3 

Nr12a 100jr newsIn de eerste week van juni is door de overheid tijdens verschillende bijeenkomsten uitgebreid stil gestaan bij het 100 jarig bestaan van het Landbouw Attaché Netwerk (LAN).  De NAO en ook een aantal van onze leden heeft daar flink aan mee gedaan aangezien wij veelvuldig en dankbaar gebruik maken van dit uitgebreide internationale LNV netwerk. LAN verbindt al een eeuw lang producten, diensten en kennis van Nederlandse agrobedrijven en kennisinstellingen aan partners en projecten wereldwijd.

Ook vertegenwoordigen zij Nederland bij de Europese Unie in Brussel en instellingen van de Verenigde Naties in Rome en in Parijs. Hiermee wordt bijgedragen aan een sterke agrosector in Nederland.

Landbouwraden, landbouwattachés en lokaal aangenomen agro-experts vormen samen de LAN teams op de Nederlandse ambassades, consulaten en Permanente Vertegenwoordigingen in het buitenland. Vandaar bedienen zij meer dan 70 landen, in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Nr12a 100jr news6Zij informeren (potentiële) partners en overheden in het buitenland over kansen voor samenwerking met Nederland, en geven ook advies en informatie aan Nederlandse bedrijven en ondernemers uit de agrarische sector. Het LAN netwerk ondersteunt ondernemers dus bij het zakendoen in het buitenland. En dan voor alle schakels van de keten: van uitgangsmateriaal en primaire producten tot eindproducten, maar ook de verwerkende industrie, toelevering, techniek, dienstverlening, handel en logistiek. Last but not least spelen de landbouwattachés een belangrijke faciliterende rol bij fytosanitaire handelsbelemmeringen.

Ter ere van het 100 jarig jubileum is er ook een boek uitgegeven: “Diplomatie op klompen”
Meer info op www.matrijs.com

 

Nr12a 100jr news2  Nr12a 100jr news2 
Nr12a 100jr news2  Nr12a 100jr news2 

Nr11a debat eu news1In voorbereiding op de inmiddels gehouden EU verkiezingen hebben een groot aantal organisaties – waaronder de NAO -  in de land- en tuinbouw op 16 mei een debat georganiseerd. Het vond plaats pal voor de Tweede Kamer in een grote tent in de vorm van een kas. Deze was al neergezet door Plantum i.v.m. de Fascination of Plants Day.

Aan de hand van stellingen werd er gediscussieerd over de rol van de EU en specifieke land- en tuinbouw dossiers. Op deze wijze ontstond er een goed beeld waar verschillende kandidaten voor staan. Op bijgaand filmpje krijgt u een goede indruk hoe het debat eruit zag.

 

Nr11a debat eu news2  Nr11a debat eu news3 

Nr10a Geo4a NAO newsDe NAO heeft donderdag 16 mei het kantoor van GEO4A geopend in Marknesse (www.geo4a.com).

Het nieuwe Businesslid biedt informatiediensten aan bedrijven in de agrarische waardeketen. De diensten integreren satellietaardeobservaties met bestaande metingen en bedrijfsinzichten om de klanten te ondersteunen bij hun groeidoelstellingen.
De aardappelsector is een speerpunt.

GEO4A werkt nauw samen met ervaren bedrijven en organisaties in de aardobservatiesector, zij hebben toegang tot de nieuwste gegevens en technologieën.

In zijn speech wees Dick Hylkema op het steeds verder globaliseren van de aardappelsector. De omvang van de Nederlandse pootgoedsector alsmede de aardappelverwerkende industrie heeft steeds meer internationale productie tot gevolg. Maar wel onder centrale regie. Dat betekent dat bijv. de behoefte aan data van de productiegebieden steeds belangrijker wordt. Zaken als betrouwbare opbrengstvoorspellingen en rassenonderscheid via satelietdata helpt dan enorm.

Hij wenste Geo4A veel succes bij deze activiteiten en overhandigde GEO4A manager Paul Oomen het Potato Handbook.

Informatie Dick Hylkema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Nr8c KickOff TTW HIPHoe verbeteren we de aardappelproductie in de toekomst? Om die vraag draait het in het Partnership-programma van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) en Holland Innovative Potato (HIP). Donderdag 11 april 2019 vond de kick-off van het onderzoeksprogramma plaats in het Wageningen International Congres Centre (WICC).

Onderzoekers uit de academische wereld en het bedrijfsleven kregen tijdens de bijeenkomst de gelegenheid kennis met elkaar te maken en hun onderzoeksprojecten te presenteren. Dit om de kruisbestuiving tussen de betrokkenen te bevorderen en samenwerking te stimuleren. Ook waren er bijdragen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) en van Wageningen University & Research (WUR).

Jan Gottschall van de NAO gaf in zijn presentatie aan dat HIP belangrijk is voor het behouden van de Nederlandse positie op de internationale aardappelmarkt. TTW lichtte het belang van samenwerken toe. De dag werd afgesloten met een keynote lecture van Leo Marcelis, hoogleraar en leerstoelhouder Tuinbouw en Productfysiologie (WU).

Contactpersoon: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Nr8a feestpiepers newsPower to the Pieper is gestart met een nieuwe social media campagne. Er wordt in deze campagne samengewerkt met 4 online influencers: ‘Smulpaapje’, ‘Lekker eten met Linda’, ‘Made by Ellen’ en ‘De hippe vegetariër’. Deze influencers zijn zelf onderdeel van de doelgroep en zijn ‘Gemakskokers’ en ‘Kookboekkokers’. Ze schrijven dus recepten vanuit de doelgroep, voor de doelgroep.

De recepten van de influencers worden op de social media van Power to the Pieper geadverteerd en op het receptenplatform www.aardappels.nl geplaatst. En natuurlijk op de (social) media van de influencers zelf.

 

De actie is aan de pers gemeld via bijgaand persbericht.Nr8a pttp news2Info: Arend Zeelenberg,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pagina 1 van 8