NAO ALV 15 mei

De Algemene Leden Vergadering van de NAO zal, zoals ieder jaar, weer plaats vinden in Ermelo bij het Heerlickheijd van Ermelo. De ALV bestaat weer uit een besloten gedeelte, alleen voor leden, en een openbaar gedeelte voor leden en genodigden.

De stukken voor de ALV zullen tijdig op deze website ter beschikking worden gesteld en kunnen, na inloggen, ingezien worden.

Nadere informatie volgt.