Fytosanitair en Kwaliteit

De NAO ziet een groot belang in een sterk en transparant fytosanitair- en kwaliteitsbeleid. Dat versterkt de Nederlandse positie in de internationale aardappelsector. Nederland heeft een strak georganiseerd fytosanitair beleid. Veel zaken zijn ook op Europees niveau geregeld. Maar de importeisen van landen buiten de EU (Derde Landen) worden bilateraal tussen de Nederlandse overheid en het betreffende importerende land afgestemd. Gezien de grote Nederlandse poot- en consumptieaardappelexport naar Derde Landen zijn realistische importeisen van groot belang.  Hier zet de NAO flink op in haar belangenbehartiging.

Hiertoe overlegt de NAO twee keer per jaar met het markttoegangsteam van het ministerie van LNV (verantwoordelijk voor het beleid). Ook overlegt de NAO  intensief met de NVWA. Deze organisatie geeft de fytosanitaire garanties af richting Derde Landen. Deze garanties worden weergegeven in fytosanitaire certificaten die meegaan met de zendingen.

Verder is de NAK (de Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed) een belangrijke organisatie. De gespecialiseerde keurmeesters verrichten alle keuringen. Op deze keuringen zijn de garantiestellingen gebaseerd. Onderdeel van het keuringen is ook de zogenoemde nacontrole. De keurmeesters nemen monsters van gerooide partijen. De NAK onderzoekt die vervolgens in haar moderne laboratorium met onder meer de hulp van moleculaire onderzoekstechnieken. De NAO heeft het recht om vertegenwoordigers aan te dragen voor het NAK-bestuur, de Vaste Commissie en de Adviesraad. Het bestuur is verantwoordelijk voor bijvoorbeeld financiën en organisatie. De Vaste Commissie besluit de facto over veranderingen in het keuringsreglement. De keuringen voeren de keurmeesters echter volledige onafhankelijk uit.