Aardappel Studie Centrum Kadercursus

Aardappel Studie Centrum Kadercursus

De kadercursus van het Aardappel Studie Centrum voorziet in een brede oriëntatie en opleiding binnen de aardappelsector. Deze tweejarige cursus kent inmiddels een lange historie:

Voor wie?
De cursus is bestemd voor alle professionals in en rond het aardappelbedrijfsleven en interessant voor allen die kennis willen opdoen over de aardappelsector en alles wat daarmee samenhangt. Qua niveau dient de cursist in het bezit te zijn van minimaal een Havo-diploma of daaraan gelijkwaardige opleiding.

Typerend is dat de kadercursus niet de diepte ingaat, maar bedoeld is om je kennis te laten maken met de “volle breedte” van de aardappelsector.

Duur en locatie(s)
De kadercursus duurt twee jaar met in totaal circa 20 maandelijkse bijeenkomsten van één dag. De bijeenkomsten vinden deels plaats bij de NAK in Emmeloord, maar bestaat vooral uit excursies naar diverse bedrijven en instanties in combinatie met presentaties. We proberen eenmaal een tweedaags programma met overnachting in het programma op te nemen.

Studieprogramma
Het studieprogramma is geheel toegesneden op het aardappelbedrijfsleven en is verdeeld over vier semesters. Aan het eind van elk semester wordt een schriftelijke toets afgenomen. De lesstof wordt uiteengezet door gespecialiseerde docenten en deskundigen uit de praktijk. Naast kennis van de sector is er ook aandacht voor meer algemene vaardigheden, zoals presenteren en goed communiceren. Cursisten die met goed gevolg hebben deelgenomen aan de tentamens ontvangen het ASC-kaderdiploma.

Inhoud cursus
Hieronder volgt een beknopt overzicht van de onderwerpen die in de kadercursus aan de orde komen:

 • Systeem van (pootaardappel) certificering (NAK);
 • Veredeling (bezoek aan een aardappelkweekbedrijf);
 • Bewaring (bezoek op locatie);
 • Ziekten, kwaliteit en gezond uitgangsmateriaal (met partijkeuringen, bezoeken aan veld, proefboerderij en laboratorium van de NAK);
 • Gewasbescherming, incl maatschappelijke aspecten;
 • Wetenschappelijk en praktijk gericht onderzoek (WUR en PPO) met bezoeken aan onderzoeksinstituten;
 • Miniknollen productie (bezoek Westland);
 • Export (bezoek aan haven van Beverwijk);
 • Verwerking (bezoek aan AVEBE en andere verwerkers);
 • Kleinverpakking (bezoek aan inpak- en sorteerinrichting);
 • Publieke organisaties en hun betekenis voor de aardappelsector (met bezoek aan Ministerie LNV, VNO en Tweede Kamer);
 • Agrarische termijnmarkt (werking aardappeltermijncontract);
 • Bancaire aangelegenheden en geschilbemiddeling (bezoek aan hoofdkantoor RABO);
 • Zorgsystemen zoals Hygieneprotocol en Teeltvoorschriften;
 • Communicatie training;
 • Cursisten geven een presentatie over eigen werkzaamheden en bedrijf.

De cursusdagen vinden zoveel als mogelijk plaats op de tweede of derde woensdag van de maand. Tot slot, maar zeker niet onbelangrijk: De cursus biedt een uitgelezen kans om veel collega’s buiten het eigen bedrijf te leren kennen en daarmee een leuk en waardevol netwerk voor de toekomst op te bouwen.

Regels
Bijwonen cursusdagen en tentamens
De cursus bestaat uit vier semesters, die afgesloten worden met een tentamen. Van de cursisten wordt verwacht, dat zij alle cursusdagen bijwonen en alle tentamens met goed gevolg afronden.

Communicatie
Het ASC secretariaat maakt zoveel mogelijk gebruik van communicatie per E-mail en Sharepoint.

Verhindering / roken / mobiel
Ingeval van verhindering dient het ASC secretariaat, in verband met catering, tijdig geinformeerd te worden. Behoudens tijdens de pauzes is roken niet toegestaan en dienen mobiele telefoons te zijn afgezet.

Aantekeningen
De cursisten wordt aangeraden tijdens de lessen ook zelf aantekeningen te maken.

Beëindiging
Bij tussentijdse beëindiging van de cursus vindt geen restitutie van cursusgeld plaats.

Kosten en inschrijving
De 36e ASC-kadercursus start februari 2024. De cursus omvat 20 bijeenkomsten.
Het cursusgeld bedraagt voor NAO-leden € 3.400 ex BTW en voor niet-leden € 4.000 ex BTW, incl. drie tentamens, studiemateriaal, koffie/thee en lunches.

Vanwege de grote belangstelling is deze nieuwe 36ste cursus reeds vol. U kunt wel uw belangstelling doorgeven voor de 37ste cursus die begin 2025 zal starten, dan reserveren we voor u een plaats.

Inlichtingen via het secretariaat, kadercursus@nao.nl of Karst Weening (Tel. 06-30439635).