Diplomering cursisten 34e kadercursus

Bij het Aardappel Studie Centrum heeft opnieuw een flink aantal cursisten zich bij de groeiende groep kadercursus alumni gevoegd. Op 3 april j.l. was het zover en mochten 25 cursisten het diploma samen met het ASC speldje in ontvangst nemen.

Door te combineren met de ASC bestuursvergadering kon ook het ASC bestuur bij de diplomering aanwezig zijn. Voor Jan van Hoogen en Gerard de Geus was dit de laatste keer. We willen beiden enorm bedanken voor hun jarenlange inzet voor het ASC. Hun plaatsen zullen worden ingenomen door Yvonne Rook van Agrico en Maarten Kuijsten van Europlant.

De groei en verjonging van onze sector vertaalt zich in de belangstelling voor de ASC cursus. Hoewel vorige maand een nieuwe cursus van start is gegaan, begint de inschrijving voor de volgende cursus (2025) al weer vol te raken. Het advies is om bij interesse voor de kadercursus dit voldoende vroeg aan te geven.

Karst Weening
Beleidsspecialist

Voor meer informatie:

  • kadercursus@nao.nl
  • weening@nao.nl