Lodders en Mager bezoeken NAO

Adinda Lodders en Arjan Mager van BO Akkerbouw bezochten in april 2024 het NAO-secretariaat voor een kennismaking en voor afstemming. De twee medewerkers zijn respectievelijk coördinator klimaat en bodem, en projectleider nitraat aanpak.

BO akkerbouw, waarvan NAO lid is, werkt aan een gezamenlijk aanpak vanwege het Achtste Actieprogramma Nitraat en de Kaderrichtlijn Water (KRW). Een werkgroep van BO bereidt een aanpak voor. De werkgroep stemt ook de ledeninspanningen. Lodders begeleidt de werkgroep.

BO stelde Arjan Mager begin 2024 aan voor twee dagen in de week. Hij houdt richt zich op het opzetten van een systematiek voor het meten en monitoren van nitraatconcentraties en nitraatuitspoeling. Hij stelt hiervoor een uniform protocol op en  brengt de mogelijkheden in kaart om nitraatuitspoeling te voorkomen. Verder bereidt hij de afspraken voor waarmee akkerbouwketens de nitraatuitspoeling kunnen verminderen.

Foto: Van links naar rechts: Jan Gottschall, Arjan Mager, Adinda Lodders en Dick Hylkema

Jan Gottschall
Secretaris / Beleidsspecialist

Voor meer informatie:

  • gottschall@nao.nl