Branchevereniging voor de aardappelhandel

De Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) is de branchevereniging voor bedrijven die actief zijn in de handel van poot- en consumptieaardappelen. De NAO wil optimale randvoorwaarden creëren zodat de aangesloten bedrijven zowel nationaal als internationaal zo duurzaam mogelijk kunnen ondernemen.

Om dit te bereiken is de NAO actief richting maatschappij, overheid en politiek om de aardappel onder de aandacht te brengen en te houden. Ook is de NAO gesprekspartner van diverse (overheids)organisaties als het gaat over markttoegang en fyto- en kwaliteitszaken.

Daarnaast worden diverse diensten aan leden verleend zoals projectinitiatie en opleidingen.